Test na jaskrę

Jaskra jest trzecią najczęstszą przyczyną ślepoty na świecie. Określenie czynników ryzyka, wczesne rozpoznanie i leczenie ma kluczowe znaczenie dla zachowania widzenia, a przez to umożliwia choremu samodzielne  funkcjonowanie do późnej starości.

Autor: dr Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak

Przeczytaj poniższe pytania i sprawdź jakie jest u Ciebie ryzyko wystąpienia jaskry.

Jeżeli nie dotyczy Cię dane pytanie przejdź do kolejnego

1. Jesteś osobą w wieku:
2. Czy występowały dotychczas u ciebie dolegliwości ze strony oczu, które możesz określić jako:
3. Czy
4. Czy leczyłaś/eś się wcześniej okulistycznie
5. Czy występują u ciebie poniższe cechy?
6. Czy występują u ciebie tzw. naczyniowe czynniki ryzyka?
7. Czy stwierdzasz u siebie?
8. Czy przyjmujesz na stałe leki:
9. Czy podczas dotychczasowej kontroli okulistycznej lekarz stwierdził:
10. Czy wystąpiły kiedyś zmiany w badaniu pola widzenia – jeśli takie było wykonane?
Podlicz test
0-5 punktów

Jesteś osobą z małym prawdopodobieństwem wystąpienia jaskry w chwili obecnej. Pamiętaj jednak, że z wiekiem ryzyko występowania jaskry rośnie, więc określenie czynników ryzyka i regularne badania okulistyczne pozwolą na ewentualne wczesne wykrycie zmian jaskrowych, co pozwoli na wczesne wdrożenie leczenia.

6-8 punktów

Masz duże prawdopodobieństwo wystąpienia jaskry. Jaskra jest przewlekłą, wolno postępującą chorobą, która przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo, nie dając żadnych dolegliwości bólowych. Współistnienie czynników ryzyka, takich jak obciążenie genetyczne czy szeroko pojęte czynniki naczyniowe powoduje, że do rozwoju neuropatii jaskrowej dochodzi nawet przy prawidłowych wartościach ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dlatego też konieczne są regularne kontrole okulistyczne, by rozpoznać chorobę w jej wczesnym stadium, co pozwoli na skuteczne jej leczenie i jak najdłuższe zachowanie widzenia.

9-12 punktów

Występuje u ciebie bardzo duże prawdopodobieństwo zachorowania na jaskrę bądź już na nią chorujesz. Podstępny początek, wolna progresja i brak dolegliwości bólowych są główną przyczyną zbyt późnego rozpoznawania jaskry. Ostrość wzroku pozostaje względnie prawidłowa do późnych stadiów choroby, a utrata pola widzenia może być znaczna, zanim objawy zostaną dostrzeżone przez chorego. Natychmiast zgłoś się do okulisty. Odpowiednio prowadzone leczenie pozwala zapobiec nieodwracalnej utracie widzenia.