Test na zaćmę

Test zaćma

Zaćma  jest główną odwracalną przyczyną ślepoty na świecie. Nie istnieje skuteczny sposób zapobiegania powstawaniu zaćmy w oczach dorosłych, poza tym zdrowych ludzi; istnieje jednak związek pomiędzy pewnymi czynnikami ryzyka a częstością rozwoju zaćmy. 

Autor: dr Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak

Przeczytaj poniższe pytania i sprawdź jakie jest u Ciebie ryzyko wystąpienia zaćmy.

Jeżeli nie dotyczy Cię dane pytanie przejdź do kolejnego

1. Jesteś osobą w wieku:
2. Czy występują u ciebie dolegliwości ze strony oczu, które możesz określić jako:
3. Dodatkowo zauważyłaś/eś:
4. Czy leczyłaś/eś się wcześniej okulistycznie
5. Czy występuje u Ciebie?
6. Czy na co dzień jesteś/byłeś narażony/a na?
7. Czy wystąpił u Ciebie?
8. Czy przyjmujesz przewlekle leki:
9. Czy podczas dotychczasowej kontroli okulistycznej lekarz stwierdził:
10. Czy w najbliższej rodzinie?
Podlicz test
0-5 punktów

Jesteś osobą z małym prawdopodobieństwem wystąpienia zaćmy w chwili obecnej. Pamiętaj jednak, że częstość zaćmy wzrasta wraz z wiekiem. Jeśli zauważysz pogorszenie widzenia zgłoś się do okulisty.

6-8 punktów

Masz duże prawdopodobieństwo wystąpienia zaćmy. Zaćma występuje obustronnie, ale asymetrycznie. Patogeneza zaćmy jest wieloczynnikowa. Niektóre choroby, leki, urazy przyspieszają jej rozwój. Przebieg zaćmy jest indywidualny dla każdego chorego, nie przewidzi się tempa progresji zmętnień ani stopnia pogorszenia widzenia. Niektóre zmętnienia soczewki nie ulegają zmianom przez długi czas, a inne postępują gwałtownie.

9-12 punktów

Masz bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia zaćmy lub już masz zaćmę. Najczęściej spotykaną postacią zaćmy jest zaćma starcza. Leczenie operacyjne jest jedyną skuteczną metodą postępowania w przypadku zmętnień soczewki upośledzających widzenie. Usunięcie zaćmy jest połączone z jednoczasowym wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej, a operacja przeprowadzana jest w trybie planowym, w znieczuleniu miejscowym.