Wady wzroku

korygowanie wad wzroku

Promień świetlny przechodząc przez gałkę oczną, ulega załamaniu, czyli refrakcji. W oku zdrowym, przy prawidłowej osi gałki ocznej, wiązka promieni świetlnych zostaje zogniskowana (skupiona) na siatkówce. Wady wzroku powodują, że refrakcja jest zaburzona.

 

Najczęściej spotykane wady wzroku to:

  • krótkowzroczność,
  • nadwzroczność,
  • astygmatyzm.

Krótkowzroczność

Jest to wada refrakcji oka, spowodowana zbyt długą osią gałki ocznej. W wyniku tego skupienie promieni świetlnych występuje przed siatkówką.

Dalekowzroczność (nadwzroczność)

Jest to wada refrakcji spowodowana zbyt krótką osią gałki ocznej, co powoduje skupianie promieni świetlnych nie na siatkówce, lecz za nią. Stan taki jest często spotykany u dzieci, do momentu osiągnięcia pełnych wymiarów gałki ocznej.

Astygmatyzm (niezborność wzrokowa)

Jest to wada refrakcji polegająca na powstawaniu na siatkówce obrazu niepunktowego, niewyraźnego. Najczęstszym powodem tej choroby jest nieprawidłowa krzywizna rogówki. Astygmatyzm może być skorygowany za pomocą odpowiednio dobranych przez lekarza okulistę szkieł korekcyjnych.

Wady wzroku mogą być skorygowane za pomocą odpowiednio dobranych przez lekarza okulistę szkieł korekcyjnych lub soczewek kontaktowych.

Obok wad refrakcji omówionych powyżej istnieją inne wady:

  • wrodzone upośledzenie widzenia barw (daltonizm),
  • kurza ślepota.

Wrodzone upośledzenie widzenia barw (daltonizm)

Powodem daltonizmu jest wrodzony brak poszczególnych fotopigmentów, zawartych w receptorach czopkowych na siatkówce. Choroba jest dziedziczna - częściej chorują na nią mężczyźni.

Kurza ślepota

Choroba ta polega na pogorszeniu widzenia w warunkach słabego oświetlenia (np. w okresie zmierzchu). Powodem jest upośledzenie funkcji pręcików umieszczonych w siatkówce oka.